prof. dr hab. inż. Maria Gazda

Email margazda@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 66 15
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/margazda

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Budynek Centrum Nanotechnologii pokój 4/15
Numer telefonu (58) 348 66 15

Pełnione funkcje

Kierownik zakładu
Miejsce pracy Zakład ceramiki

Notka biograficzna

https://mostwiedzy.pl/maria-gazda,18331-1

Tematyka badawcza: struktura i właściwości materiałów tlenkowych; przewodniki jonowe (np. protonowe) i mieszane; dyfraktometria rentgenowska;

Research interests: structure and properties of oxides; ion (e.g.proton) conductors and mixed conductors; X-ray Diffractometry