dr inż. Michał Michna

Email michal.michna@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 79
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/michal.michna

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-312
Numer telefonu (58) 347 29 79
Email michal.michna@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się w 1973 r. w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1998). W 2004 r. uzyskał stopień doktora. Od 2004 r. zatrudniony w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej (asystent, adiunkt, starszy wykładowca). W latach 2010-2015 zastępca kierownik katedry.

 Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z projektowanie, modelowanie i diagnostyką maszyn elektrycznych i transformatorów. W szczególności specjalizuje się w metodach projektowania opartych o równanie konstrukcyjne, numerycznych metodach modelowania z wykorzystaniem MES, analitycznych metodach analizy z uwzględnieniem nieliniowości i histerezy obwodów magnetycznych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

 Był wykonawcą kilku projektów krajowych i międzynarodowych, między innymi:  More Open Electrical Technologies (MOET-FP6-030861), "Modeling of the on-board system of the generation and distribution of electricity, taking into account high speed synchronous generator" w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej; „Pionowa Turbina Wiatrowa” w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r  ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, „Opracowanie systemu pomiarowo-diagnostycznego do testowania stanu obwodów elektrycznych elektromagnesów nadprzewodzących” w ramach projektu FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research).