mgr inż. Michał Bajor

Email michal.bajor@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Tematyka pracy badawczej: Intensyfikacja wymiany ciepła poprzez zastosowanie techniki strugowej w rekuperatorach.

Research theme: Increasing the effectiveness of heat exchanger using jet impingement.

Wykaz publikacji i patentów / list of publications and patents:

  • publikacje:

1) Wajs J., Mikielewicz D., Bajor M., Kneba Z.: Experimental investigation of domestic micro-CHP based on the gas boiler fitted with ORC module, Archives of Thermodynamics, vol. 37, 2016.

2) Bajor M., Wajs J., Mikielewicz D.: Zagospodarowanie ciepła odpadowego z biogazowych agregatów kogeneracyjnych w oczyszczalni ścieków, Rynek Energii, vol. 125, 2016.

3) Wajs J., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E., Bajor M.: Recuperator with microjet technology as a proposal for heat recovery from low-temperature sources, Archives of Thermodynamics, vol. 36, 2015.

  • patent:

Wajs J., Mikielewicz D., Bajor M., Fornalik-Wajs E.,: Heat exchanger and a method for exchanging heat, Europejskie zgłoszenie patentowe, EP15461514, 2015.