mgr Mirosław Szołucha

Email mirszolu@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mirszolu

Zajmowane stanowiska

Instruktor
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG