dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska

Email dowojan@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 64
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/dowojan

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Katedra Projektowania Środowiskowego, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 358
Numer telefonu (58) 347 19 64

Notka biograficzna

 Starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1996 – 2014 pracowała w Katedrze Użyteczności Publicznej, a obecnie jest zatrudniona w Katedrze Projektowania Środowiskowego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora. Od roku 2011 jest członkiem POIA RP.  W latach 2014-17 była członkiem Rady Wydziału.

W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z przestrzeniami ekspozycyjnymi. W obszarze jej zainteresowań znajdują się muzea, galerie oraz przestrzenie miejskie wykorzystywane do różnych form prezentacji.

Doświadczenia naukowe promuje we współpracy z jednostkami samorządowymi i instytucjami publicznymi. Kontakty te wykorzystuje, jako nauczyciel akademicki w działalności dydaktycznej. Z jej inicjatywy nawiązana została współpraca międzynarodowa z ośrodkami akademickimi w Bułgarii i w Czechach. Jest także pomysłodawczynią organizacji letniego Obozu Naukowego we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi organizowanego przez Katedrę Projektowania Środowiskowego.

Jest współautorką pomocy dydaktycznej - Przewodnika po procesie projektowym omawiającym szczegółowo kolejność podejmowania działań zmierzających do rozwoju projektu.

 

Dorota Wojtowicz-Jankowska is an Assistant Professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology. Over the years 1996 - 2014 she worked in the Department of Public Utility Buildings. Currently she is  employed at the Department of Environmental Design. In 2006 she received her PhD. Since 2011 she is a member of POIA RP. In 2014 -17 she was a member of the Faculty Council.

In her research work she is concerned about the problems related to exposition spaces. Among her research interests are museums, galleries and urban spaces used for various forms of presentation. She popularizes scientific experience in cooperation with local governments and public institutions. She uses these contacts in her teaching activities. Dorota Wojtowicz-Jankowska initiated the international cooperation with academic institutions in Bulgaria and Czech Republic. She is also the originator of the summer Scientific Camp in collaboration with other academic centers.

She is co-author of teaching aid - Guide to the design process.