dr inż. Jacek Tomków

Email jactomko@pg.edu.pl
Numer telefonu 1863
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jactomko
https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Tomkow

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 122
Numer telefonu 1863
Email jactomko@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje odbywają się zgodnie z informacją w systemie moja.pg
W przypadku, gdy termin nie będzie pasował, proszę o kontakt drogą mailową.

 

Notka biograficzna

Wykształcenie:
1. 2018 r.
Doktor inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa,
rozprawa doktorska: Wpływ warunków spawania pod wodą na skłonność do tworzenia pęknięć zimnych w stalach o podwyższonej wytrzymałości

2. 2012 r.
Magister inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Technologia Maszyn i Komputerowe Wspomaganie Produkcji,
praca magisterska: Badania nieniszczące złączy spawanych i napoin w naprawianych odlewach wg przepisów Okrętowych Towarzystw Klasyfikacyjnych,

3. 2011 r.
Inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Technologia Maszyn i Materiałów Konstrukcyjnych,
praca inżynierska: Badania niszczące i nieniszczące połączeń lutowanych,

Zainteresowania naukowe obejmują: spawanie w środowisku wodnym, pękanie zimne, badania spawaności, wodór dyfundujący, zgrzewanie FSW, badania nieniszczące i niszczące.

Indeks Hirsha według Web of Science - 8.

Associate Editor w czasopiśmie Advances in Materials Science.

Członek Reviewer Board w czasopiśmie Materials (JCR).

Education:
1. 2018 - Ph.D. of Technical Sciences
in field of Materials Engineering
thesis: Influence of underwater welding conditions on cold cracking of high strength low alloy steel

2. 2012 - Master of Science Engineer, Gdansk University of Technology
in the field of: Mechanical Engineering
with specialization in: Manufacturing Engineering and Computer Aided Manufacturing Processes
thesis: Non-destructive testing of welding joints and pad welds in castings repaired by the rules of Marine Classifications Societies

3. 2011 - Engineer, Gdansk University of Technology
in the field of: Mechanical Engineering
with specialization in: Technology of Machines and Construction Materials
thesis: Non-destructive and destructive testing of brazing joints

Scientific interests include: welding in water environment, cold cracking, weldability tests, diffusible hydrogen, FSW, non-destructive and destructive testing

H-index (by Web of Science) - 8.

Associate Editor in Advances in Materials Science.

Reviewer Board member in Materials (JCR).

Najważniejsze artykuły - JCR / The most important articles - JCR:

  1. Rogalski G.; Łabanowski J.; Fydrych D.; Tomków J. Bead-on-plate welding on S235JR steel by underwater local dry chamber process. Polish Maritime Research 2014, 21(2), 58-64. IF=0.33
  2. Tomków J.; Rogalski G.; Fyrdych D.; Łabanowski J. Improvement of S355G10+N steel weldability in water environment by Temper Bead Welding. Journal of Materials Processing Technology 2018, 262, 372-381. IF=4.178
  3. Tomków J., Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G., Cold cracking of S460N steel in water environment. Polish Maritime Research3 (99) 2018 Vol. 25; pp. 131-136, IF=1.214
  4. Tomków J.; Rogalski G.; Fydrych D.; Łabanowski J. Advantages of the application of the temper bead welding technique during wet welding. Materials 2019, 12(6), 915. IF=3.057
  5. Tomków J.; Fydrych D.; Rogaalski G.; Łabanowski J. Effect of the welding environment and storage time of electrodes on the diffusible hydrogen content in deposited metal. Revista de Matalurgia 2019, 55(1), e140. IF= 0.848
  6. Tomków J.; Fydrych, D.; Rogalski, G. Role of Bead Sequence in Underwater Welding. Materials 2019, 12, 3372. IF=3.057
  7. Tomków J.; Czupryński A.; Fydrych D. The abrasive wear resistance of coatings manufactured on high-strength low-alloy (HSLA) offshore steel in wet welding conditions. Coatings 2020, 10(3), 219. IF2019=2.436
  8. Tomków J.; Janeczek A. Underwater in situ local heat treatment by additional stitches for improving the weldability of steel. Applied Sciences 2020, 10(5), 1823. IF2019=2.474
  9. Tomków J.; Fydrych D.; Wilk K. Effect of Electrode Waterproof Coating on Quality of Underwater Wet Welded Joints. Materials 2020, 13, 2947. IF2019=3.057
  10. Tomków J.; Fydrych D.; Rogalski G. Dissimilar underwater wet welding of HSLA steels. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2020. IF2019=2.633