mgr inż. Anna Szerszyńska

Email anna.szerszynska@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.szerszynska

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Sekcja Zamówień Publicznych wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny