mgr inż. Magdalena Karczewska-Wysocka

Email magdalena.karczewska@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Magdalena Karczewska-Wysocka jest absolwentką międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, prowadzonego wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

W 2012 roku otrzymała złotą odznakę Politechniki Gdańskiej za celujący wynik końcowy studiów oraz uplasowanie się w gronie 5% Najlepszych Absolwentów Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2011/2012. Rok później zdobyła nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Dorobek naukowy:

  1. Karczewska M., Komputerowy model  mechanicznego zespolenia ścian żołądka, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna. – Vol. 21., nr 4 (2016), s.191-200
  2. Karczewska M.: Metody komputerowe w medycynie, Weber – warsztaty edukacyjne, Gniew 2015
  3. Karczewska M.: Zastosowanie metod komputerowych, Weber – warsztaty edukacyjne, Gniew 2015
  4. Karczewska M.: 3D Computer Model of the Hip Joint Cartilage, International Journal of Computational Bioinformatics and In Silico Modeling. – Vol. 3., nr 3 (2014),  s.393-397
  5. Karczewska M.: Komputerowy model 3D stawu biodrowego, Współczesne technologie i konwersja energii, ed. Jan Szantyr, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.331-336

Magdalena Karczewska-Wysocka is a graduate of the interdisciplinary Faculty of Mechanical and Medical Engineering, jointly conducted by Gdansk University of Technology and Gdansk Medical University.

In 2012, she received the Gold Medal of Gdansk University of Technology for the final result of her studies and placed herself among the 5% of the Best Graduates of Gdansk University of Technology in the academic year 2011/2012. A year later, she won the prize for the best diploma thesis organized by the Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics.

Academic achievements:

  1. Karczewska M., Komputerowy model  mechanicznego zespolenia ścian żołądka, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna. – Vol. 21., nr 4 (2016), s.191-200
  2. Karczewska M.: Metody komputerowe w medycynie, Weber – warsztaty edukacyjne, Gniew 2015
  3. Karczewska M.: Zastosowanie metod komputerowych, Weber – warsztaty edukacyjne, Gniew 2015
  4. Karczewska M.: 3D Computer Model of the Hip Joint Cartilage, International Journal of Computational Bioinformatics and In Silico Modeling. – Vol. 3., nr 3 (2014),  s.393-397
  5. Karczewska M.: Komputerowy model 3D stawu biodrowego, Współczesne technologie i konwersja energii, ed. Jan Szantyr, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.331-336