dr Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka

Email anita@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 61 90
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anita

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Miejsce pracy Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość
Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, 101,102
Numer telefonu (58) 348 61 90

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora ds.Rozwoju Dydaktyki CNMiKnO
Miejsce pracy Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość
Centrum Nanotechnologii B pokój 102
Numer telefonu (58) 348 61 90
Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania
Miejsce pracy Rektor

Wiadomość dla studentów

Szczegółowy plan zajęć: TUTAJ

Konsultacje odbywają się w budynku Nanotechnologii B i CNMiKnO - MAPA KAMPUSU

Jest możliwość ustalenia dodatkowych konsultacji w zaproponowanym przez studentów terminie.

Informacje - zasady zaliczania przedmiotu, terminy kolokwiów i egzaminów, materiały edukacyjne:

 • WCh - Bt, Ch, ChB, TCh - semestr I - TUTAJ
 • WCh - Bt, Ch, ChB, TCh - semestr II - TUTAJ
 • WETI - Informatyka - TUTAJ

Informacje o obowiązkowych szkoleniach dla studentów (w tym z eNauczania): TUTAJ

Notka biograficzna

Most Wiedzy: TUTAJ

Curriculum Vitae - Academic Qualifications:

 • M.Sc. in Mathematics
  • Institute of Mathematics, Faculty of Mathematics and Physics, University of Gdańsk - Gdańsk
 • Postgraduate Studies in Computer Science
  • Faculty of Mathematics and Physics, University of Gdańsk - Gdańsk
 • Ph.D. in Mathematics
  • Institute of Mathematics, Poznań University of Technology - Poznań
 • Employments (Skills and Teaching)
  • Gdańsk University of Technology - Faculty of Applied Phisics and Mathematics
  • Tulane University - New Orleans, USA
  • Gdańsk University of Technology - Vice Head of Mathematics Teaching Department
  • Gdańsk University of Technology - Vice Head of Mathematics Teaching and Distance Learning Centre

Zainteresowania zawodowe:

dydaktyka matematyki na poziomie akademickim z wykorzystaniem modelowania matematycznego oraz metodyka prowadzenia tego typu zajęć w formule blended-learning oraz e-learning, przygotowywanie zawartości e-kursów zawierających aplikacje do wizualizacji pojęć z zakresu nauk ścisłych i technicznych, udział w projektowaniu i rozbudowie LMS na Politechnice Gdańskiej.

Professional interests:

didactics of mathematics on university level, math modeling based teaching and methodology of teaching with the use of blended-learning and e-learning, preparing teaching materials that include applications for visualizing scientific and technical terms, using ICT technology in education, involvement in design and development of the University’s LMS.