Helena Filipkowska

Email logos@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 08
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/logos

Zajmowane stanowiska

Kierownik samodzielnej sekcji
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B pokój 309
Numer telefonu (58) 347 23 08