mgr inż. arch. Stanisław Dopierała

Email stadopie@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/stadopie

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 309
Numer telefonu (58) 347 19 44

Notka biograficzna

Arch. Stanisław Dopierała

architekt, uniwersytecki wykładowca architektury w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej WA PG.

1969 Ukończenie studiów na Wydziale Architektury PG
1975 studium podyplomowe Architektura Okrętów PG
1984 praktyka w Chalmers Univerity. School of Architecture w Goteborgu, uprawnienia budowlane, rzeczoznawcy oraz status twórcy Ministerstwa Kultury.

Promotor 135 i recenzent 120 prac magisterskich i 100 prac inżynierskich.
Autor licznych publikacji fachowych, m. in. w czasopismach Architektura, Murator, Dom i wnętrze, Architektura i Biznes.
Autor kilkudziesięciu realizacji architektonicznych, m. in. Condominium Gdynia Hill, budynek biurowy City Arcade w Gdyni, współtwórca budynku biurowego Prokom w Gdyni, zespoły mieszkalno - pensjonatowe Prokom Park i Riviera Orłowska w Gdyni Orłowie, Dworzec Morski w Gdyni oraz licznych domów jednorodzinnych w Polsce, Danii, Norwegii.

Współpraca:
1989-1994 Atelier 3
1994-1998 Ilbau
1999-2001 Strabag
od 2011 Prokom Investments
od 2009 pełnomocnik Det Norskeveritas
0d 1664 członek Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Miasta Gdyni
od 1996 członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Wybrzeże
od 2005 konsultant TS Invest Group

 

Arch. Stanisław Dopierała

architect, university lecturer at the Department of Housing and Architecture of Public Buildings, Faculty of Architecture, GUT.

1969 Completed studies at the Faculty of Architecture GUT
1975 postgraduate study Ship Architecture PG
1984 practice at Chalmers Univerity. School of Architecture in Gothenburg, building qualifications, appraisers and the status of creator of the Ministry of Culture.

Supervisor of 135 and reviewer of 120 master's theses and 100 engineering works.
Author of numerous professional publications, among others. in Architecture, Murator, House and Interior, Architecture and Business.
Author of several dozen architectural realizations, among others. Condominium Gdynia Hill, office building City Arcade in Gdynia, co-creator of the office building Prokom in Gdynia, housing and lodging complexes Prokom Park and Riviera Orłowska in Gdynia Orlowo, Gdynia Maritime Station and numerous houses in Poland, Denmark, Norway.

Cooperation:
1989-1994 Atelier 3
1994-1998 Ilbau
1999-2001 Strabag
since 2011 Prokom Investments
Since 2009 Agent Det Norskeveritas
0d 1664 Member of the Urbanist - Architectural Committee of the City of Gdynia
since 1996 member of the College of Contest Judges, SARP Coast
since 2005 TS Invest Group consultant