dr inż. arch. Bartosz Macikowski

Email bmacik@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 82
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bmacik

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 318
Numer telefonu (58) 347 21 82

Notka biograficzna

Bartosz Macikowski – nauczyciel akademicki, pracownik naukowy. Zainteresowania badawcze dotyczą historii, teorii i konserwacji zabytków architkektury okresu XIX i XX w. Dotychczasowe prace skoncentrowane były na architekturze przemysłowej Pomorza ze szczególnym naciskiem na architekturę elektrowni wodnych na Pomorzu. Obecne prace dotyczą okresu międzywojennego, w szczególnosci architektury Ekspresjonizmu Ceglanego na Pomorzu.

Zainteresowania badawcze dotyczą także urbanistyki i problematyki społecznej partycypacji i mobilności w kreowaniu procesów przekształcania współczesnych miast.

Uzupełnieniem działań naukowych jest aktywność w popularyzacji nauki, architektury i urbanistyki poprzez publikacje, współorganizowanie warsztatów, inicjatyw, w tym współpraca z podmiotami społecznymi i publicznymi.

W latach 2010-2018 Zastepca Przewodniczącego a od roku 2018 Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Współorganizator wielu wspólnych wydarzeń i inicjatyw na styku praktyka zawodowa – nauka - edukacja, zwłaszcza w relacji Pomorska Okręgowa Izba Architektów - Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej - organizacje społeczne

Od 2012 roku członek Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej przy Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Praktykujący zawodowo architekt.

 

Bartosz Macikowski - academic teacher and reasercher. Interdiciplinary interest in research, mainly focused on history, theory and conservation of monuments of architecture. Special interest in industrial architecture of XIX/XX century (architecture of hydro power plants in Pomorze) and interwar pomeranian Brick Expressionism architecture.

Also involved in research in the field of urban planning, social participation in urban development, activ in building relations and cooperation with local comunities. Social activity in popularization of problematics of architecture and urbanism.

Pesident of Council of the Pomeranian Chamber of Polish Architects. Activ in buliding relation professional practice-science–education in cooperation among professional architectural organisations-universities-local communities.  

Since 2012 member of Urban and Architectural Commision afilliated by Pomeranian Voivodship Marshal.

Practicing architect.