dr inż. Adam Kaczmarek

Email adakaczm@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 78
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/adakaczm

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 422
Numer telefonu (58) 347 13 78
Email adam.l.kaczmarek@eti.pg.edu.pl

Notka biograficzna

Current area of interest:

Multiple camera vision systems, stereoscopy, stereo vision, disparity maps, depth maps.

Selected papers:

 • Adam L. Kaczmarek, "Stereo vision with Equal Baseline Multiple Camera Set (EBMCS) for obtaining depth maps of plants," Computers and Electronics in Agriculture, Volume 135, Pages 23–37 (2017). doi:10.1016/j.compag.2016.11.022 [link]
 • Adam L. Kaczmarek, "Improving depth maps of plants by using a set of five cameras," Journal of Electronic Imaging, 24(2), 023018 (2015). doi:10.1117/1.JEI.24.2.023018 [download].
 • Adam L. Kaczmarek, "Information Retrieval with the Use of Music Clustering by Directions Algorithm", New Trends in Networking, Computing, E-learning, Systems Sciences, and Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 312, Springer International Publishing, 2015, pp.171-177.
 • Adam L. Kaczmarek, "The Application of the IODA Document Architecture to Music Data", Proceedings of the 6th International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, INSTICC, SCITEPRESS, Rome, Italy, 2014, pp.268-273.
 • Adam L. Kaczmarek, "Widzenie komputerowe oparte na mnogości widoków", Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice, no. 36, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, s.85-88
 • Adam L. Kaczmarek, "Web Services Integration with Regard to the Metrics of Data Believability" Proceedings of the Fourth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management (eKNOW 2012), 2012, pp. 28-32.
 • Adam L. Kaczmarek, "Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści", Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice, no. 31, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2012, s.65-68.
 • Adam L. Kaczmarek, "Interactive Query Expansion With the Use of Clustering-by-Directions Algorithm" IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58, pp. 3168-3173.
 • Adam L. Kaczmarek, "Stosowanie metryk wiarygodności danych w celu integracji usług sieciowych",Integracja systemów informatycznych – nowe wyzwania, Automatyka Informatyka. Technologie Informacyjne, Zarządzanie, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2011, s.297-304
 • Adam L. Kaczmarek, "Metody wspomagania wyszukiwania informacji",Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych, Automatyka i robotyka, Technologie Informacyjne, Internet i Sieci Semantyczne, rozdział 5, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2011, s.63-74
 • Adam L. Kaczmarek, "Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL", Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice, no. 30, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2011, s.61-64
 • Adam L. Kaczmarek, "Features of a radial user interface to search engines", Proceedings of the 2nd International Conference on Information Technology (ICIT 2010), Wydzial ETI Politechniki Gdanskiej, Gdansk, Poland, 2010, s.29-30
 • Adam L. Kaczmarek, "Integracja usług sieciowych z uwzględnieniem poziomu wiarygodności ich dostawców", Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice, nr 28, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2010, s.69-72
 • Adam L. Kaczmarek, "Ontology Clustering by Directions Algorithm to Expand Ontology Queries" Proceedings of the 3rg International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 09), Glyndwr University, UK, 2009, pp. 86-95.
 • Adam L. Kaczmarek, "Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem algorytmu Ontology Clustering by Directions",Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania, Informatyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2009, s.315-326
 • Adam L. Kaczmarek, "Metody formułowania ontologicznych zapytań", Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice, nr 26, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2009, s.57-60
 • Adam L. Kaczmarek, "Interfejs do algorytmu Clustering by Directions ułatwiający formułowanie zapytań w wyszukiwarkach internetowych",Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą, Automatyka i Informatyka, Technologie Informacyjne, Zarządzanie, rozdział 28, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009, s.239-246
 • Adam L. Kaczmarek, "Clustering by Directions Algorithm to Narrow Search Queries" Proceedings of 2008 Conference on Human System Interaction, Krakow, Poland, IEEE, 2008. [link to IEEE Explore]
 • Adam L. Kaczmarek, "Automatic Evaluation of Information Credibility in Semantic Web and Knowledge Grid" Proceedings of 4th International Conference on Web Information Systems and Technologies, Funchal, Madera – Portugal, INSTICC Press, 2008, pp. 275-278. [pdf]
  Paper presented at WEBIST 2008 Conference organized by INSTICC.
 • Adam L. Kaczmarek, "Exploring Contexts of Use of Cultural Objects in Virtual Museums" Proceedings of 1st International Conference on Information Technology, IEEE, Gdańsk, 2008, pp. 391-394. [link to IEEE Explore]
 • Adam L. Kaczmarek, "Udostępnianie komponentów edukacyjnych zgodnych z układami nauczania za pośrednictwem rejestru UDDI",Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi, Automatyka Informatyka, Technologie Informacyjne, Zarządzanie, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk, Poland, 2008, s.217-224

Education

2005 – 2011    Ph. D. Studies. Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics, Poland.
2000 – 2005    M. Sc, Eng. Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics, Poland.  

 Work experience

2007 – now    Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics, Poland.
2005 – 2007    Test Engineer – internship, Intel Technology Poland