dr hab. inż. Andrzej Wilk

Email andrzej.wilk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 87
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andrzej.wilk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-105
Numer telefonu (58) 347 10 87
Email andrzej.wilk@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-105
Numer telefonu (58) 347 10 87
Email andrzej.wilk@pg.edu.pl