dr inż. arch. Jacek Poplatek

Email poplatek@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/poplatek

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 507
Numer telefonu (58) 347 24 33

Notka biograficzna

Jacek Poplatek – adiunkt w Studio Architektury Ochrony Zdrowia należącym do Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych.

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie problematyką programowania i projektowania obiektów architektury służby zdrowia, w tym głównie szpitali. Przedmiotem zainteresowania są także badania XIX wiecznej architektury historycznej Sopotu i ochrony jej dziedzictwa.  Jest autorem wielu publikacji w recenzowanych wydawnictwach międzynarodowych, a także współautorem i redaktorem książek z dziedziny architektury ochrony zdrowia. Jest członkiem międzynarodowego komitetu naukowego cyklicznej konferencji „Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture”.

Działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną łączy z praktyką projektową. Jest autorem i współautorem wielu projektów z zakresu architektury mieszkaniowej (wielorodzinne zespoły mieszkaniowe), użyteczności publicznej (hotele), architektury wnętrz, a także architektury ochrony zdrowia (przychodnie zdrowia, szpitale).

 

Jacek Poplatek – Assistant Professor at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology.

In research work his interests focuses mainly on issues of programming and designing of healthcare architecture facilities, including general and specialist hospitals. The second field of research is 19th century historical architecture of Sopot city and protection of its architectural and cultural heritage. He is the author of numerous publications in peer reviewed international journals, as well as co-author and editor of books concerning health care architecture. He is a member of the International Scientific Advisory Committee of the “Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture” periodical conference.

His research and education activities are combined with design practice. He is the author and co-author of many architectural projects in the field of residential architecture (multi-family housing complexes), public utility architecture (e.g. hotels), interior architecture, as well as health care architecture (e.g. health clinics, hospitals).