dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski

Email jedszmyt@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 50
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jedszmyt

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, 108B
Numer telefonu (58) 347 16 50
Email jedrek@mif.pg.gda.pl