mgr Łukasz Markiewicz

Email lukasz.markiewicz2@pg.edu.pl
Numer telefonu 1105
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/lukasz.markiewicz2

Zajmowane stanowiska

Technik informatyk
Miejsce pracy Sekcja Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych, Biblioteka PG
Gmach B, 204
Numer telefonu 1105
Email lukasz.markiewicz2@pg.edu.pl