mgr Krzysztof Kaszuba

Email krzkaszu@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 00, 602-173-201
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krzkaszu

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Gmach Centrum Sportu Akademickiego PG pokój 119
Numer telefonu (58) 347 25 00, 602-173-201

Pełnione funkcje

Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG