dr hab. Agata Lisińska-Czekaj

Email agata.czekaj@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 12 47
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/agata.czekaj

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 218
Numer telefonu 58 347 12 47
Email agaczeka@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Doktor habilitowana nauk technicznych specjalista z zakresu inżynierii materiałowej. W roku 2001 uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w roku 2013 - habilitację na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Autorka 1 monografii oraz współautorka 1 rozdziału w książce i 90 artykułów, spośród których 60 opublikowano w czasopismach JCR (indeks h=10). Dotychczas kierowała 5 pracami naukowo-badawczymi, w tym 1 grantem MNiSW/NCN oraz była wykonawcą 5 kolejnych projektów finansowanych ze środków na naukę MNiSW. Prowadzi badania naukowe w zakresie technologii elektroceramiki, kompozytów polimerowo-ceramicznych i cienkich warstw.

Habilitated doctor of technical sciences in materials science. In 2001 she obtained a doctoral degree in Materials Science at the Faculty of Engineering of the University of Silesia in Katowice, and in 2013 - habilitation at the Faculty of Materials Science and Ceramics of AGH University of Science and Technology in Cracow. Author of 1 monograph and co-author of 1 book chapter and 90 articles, 60 of which have been published in JCR journals (index h = 10). She has leaded 5 research projects, including 1 MNiSzW/NCN scientific grant and 5 other projects financed by the Ministry of Science and Higher Education. She conducts scientific research in the field of electroceramic materials including multiferroic ceramics, polymer-ceramic composites and oxide thin films.

Lista 20 wybranych publikacji / A list of selected 20 scientific publications

 1. D.Czekaj, A.Lisińska-Czekaj, J.Plewa, Fabrication and crystal structure of sol-gel deposited BST thin films with compositional gradient, Archives of Metallurgy and Materials, 62/2 (2017) 673-678
 2. D.Czekaj, A.Lisińska-Czekaj, J.Plewa, Study of nanomechanical properties of (1-y)BST-yMgO thin films, Ciencia & Tecnologia dos Materiais, 29/1 (2017) 71-75
 3. A.Lisińska-Czekaj, J.Plewa, D.Czekaj, Synthesis and structure of Bi5FeTi3O15 ceramics, Ciencia & Tecnologia dos Materiais, 29/1 (2017) 210-214
 4. A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, J.Plewa, Influence of processing conditions on crystal structure of BiNbO4 ceramics, Ciencia & Tecnologia dos Materiais, 29/1 (2017) 215-218
 5. A.Lisińska-Czekaj, M.Lubina, D.Czekaj, M.Rerak, B.Garbarz-Glos, W.Bąk, Influence of processing conditions on crystal structure of Bi6Fe2Ti3O18 ceramics, Archives of Metallurgy and Materials, 61/2 (2016) 881-885
 6. A.Lisińska-Czekaj, M.Rerak, M.Lubina, D.Czekaj, B.Garbarz-Glos, W.Bąk, Low temperature broad band dielectric spectroscopy of multiferroic Bi6Fe2Ti3O18 ceramics, Archives of Metallurgy and Materials, 61/2A (2016) 1101-1106
 7. Garbarz-Glos, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, B.W.Bąk, Effect of semiconductor element substitution on the electric properties of barium titanate ceramics, Archives of Metallurgy and Materials, 61/2A (2016) 887-890
 8. E.Jartych, T.Pikuła, M.Mazurek, W.Franus, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, D.Oleszak, Z.Surowiec, A.Aksenczuk, A.Całka, Structure and magnetic properties of Bi5Ti3FeO15 ceramics prepared by sintering, mechanical activation and EDAMM process. A comparative study, Archives of Metallurgy and Materials, 61/2A (2016) 869-873
 9. K.Kowal, E.Jartych, P.Guzdek, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, Magnetoelectric effect in (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutions, Materials Science Poland, 33/1 (2015) 107-112
 10. T.Pikula, P.Guzdek, J.Dzik, A.Lisińska-Czekaj, E.Jartych, X-Ray diffraction, mössbauer spectroscopy, and magnetoelectric effect studies of multiferroic Bi5Ti3FeO15 ceramics, Acta Physica Polonica A, 127/2 (2015) 296-299
 11. T.Pikula, J.Dzik, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, E.Jartych, Structure and hyperfine interactions in Bi1-xNdxFeO3 solid solutions prepared by solid-state sintering, Journal of Alloys and Compounds, 606 (2014), 1-6
 12. J.Dzik, A.Lisińska-Czekaj, A.Zarycka, D.Czekaj, Study of phase and chemical composition of Bi1-xNdxFeO3 powders derived by pressureless sintering, Archives of Metallurgy and Materials, 58/4 (2013) 1371-1376
 13. E.Jartych, A.Lisińska-Czekaj, D.Oleszak, D.Czekaj, Comparative X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy studies of BiFeO3 ceramics prepared by conventional solid-state reaction and mechanical activation, Materials Science Poland, 31/2 (2013) 211-220
 14. E.Jartych, P.Guzdek, P.Stoch, B.Wodecka-Duś, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy, and magnetoelectric effect studies of (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutions, Nukleonika 58/1 (2013) 57-61
 15. E.Jartych, K.Gąska, J.Przewoźnik, C.Kapusta, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, Z.Surowiec, Hyperfine interactions and irreversible magnetic behavior in multiferroic aurivillius compounds, Nukleonika 58/1 (2013) 47-51
 16. E.Jartych, T.Pikula, M.Mazurek, A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, K.Gąska, J.Przewoźnik, C.Kapusta, Z.Surowiec, Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem-3O3m+3 compounds, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 342 (2013) 27-34
 17. A.Lisińska-Czekaj, Fabrication of Bi6Fe2Ti3O18 ceramics by mixed oxide method, Materials Science Poland, 730-732 (2013) 100-104
 18. A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, Characterization of Bi6Fe2Ti3O18 ceramics with impedance spectroscopy, Materials Science Poland, 730-732 (2013) 78-81
 19. A.Lisińska-Czekaj, D.Czekaj, Fabrication and study of BiNbO4 ceramics, Key Engineering Materials 512-515 (2012) 1212-1217
 20. H.Bernard, A.Lisińska-Czekaj, J.Dzik, K.Osińska, D.Czekaj, Fabrication, structural and AC impedance studies of layer-structured Bi4Ti3O12 ceramics, Archives of Metallurgy and Materials 56/4 (2011) 1137-1148