prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

Email janusz.smulko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58)3486095, (58) 348 60 95
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/janusz.smulko
https://mostwiedzy.pl/pl/janusz-smulko,10986-1

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 445
Numer telefonu (58) 348 60 95
Email jsmulko@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 445
Numer telefonu (58)3486095
Email janusz.smulko@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r.

Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO Advanced Fellowship), Uppsala University (2006, 2008, STINT Foundation Fellowship), Massachusetts Institute of Technology (2011, 2013, stypendia InterPhD). Zajmuje się sygnałami losowymi wykorzystywanymi jako źródło informacji do detekcji gazów, rodzajów korozji oraz oceny jakości materiałów i elementów elektronicznych. Opublikował ponad 150 prac naukowych, w tym 104 z bazy Scopus (3 jako review paper). Autor 2 monografii oraz współautor 2 podręczników akademickich. Wygłosił 15 wykładów zaproszonych na konferencjach.

Od 2013 r. kieruje Katedrą Metrologii i Optoelektroniki. Prorektor ds. Nauki Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2019. Promotor 7 doktoratów (wszystkie z wyróżnieniem). Redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Wydziału ETI PG” (2012–2013). Redaktor naczelny „Metrology and Measurement Systems” (2013–2019, dwie kadencje). Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (2011–2019, dwie kadencje). Edytor w czasopiśmie Sensors (Switzerland). Przewodniczący IEEE Chapter Computer Society Gdańsk (2014-2017). Recenzował 8 rozpraw doktorskich oraz 4 przewody habilitacyjne.

Kierował 7 projektami badawczymi o łącznej kwocie finansowania ponad 4 mln zł. Wyróżniony 16 Nagrodami Rektora PG, Nagrodą Indywidualną MNiSW (2017). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009).

Przewodniczący 3 konferencji międzynarodowych: Noise and Information in Nanoelectronics, Sensors, and Standards (2004, Gran Canaria, Spain), 8th Int. Conf. on Unsolved Problems on Noise (2018, Gdańsk, Poland), IUMRS-ICAM Int. Conf. on Advanced Materials, Symposium R (2019, Nice, France).

Najważniejsze zainteresowanie pozanaukowe to historia. Wolny czas spędza na wycieczkach górskich, jeździe na rowerze oraz grze w unihokeja.