mgr Maciej Zaremba

Email maciej.zaremba@pg.edu.pl
Numer telefonu 583471748
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/maciej.zaremba

Zajmowane stanowiska

Specjalista inżynieryjno-techniczny
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, 213
Numer telefonu 583471748
Email maczarem@pg.edu.pl