dr hab. Karol Dziedziul

Email karol.dziedziul@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 17
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/karol.dziedziul
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/kdz/karol.htm

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Analizy Nieliniowej i Statystyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach B pokój 515 A
Numer telefonu (58) 347 19 17
Email kdz@mif.pg.gda.pl

Notka biograficzna

Research in progress and perspective:

 extension of  the orthogonal partition of unity onto compact Riemannian manifolds,

 development of multiresolution analysis structure on the sphere and adaptive estimation of density,

detection of singularities  of a density on sphere applying the analysis of smoothness parameter and an adaptive density estimation.