Inżynieria morska i brzegowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria morska i brzegowa

mewy na brzegu

Kierunek prowadzony jedynie na II stopniu.

Inżynieria morska i brzegowa to kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Utworzony pod patronatem Korporacji Budowlanej Doraco kierunek, ma na celu odpowiedź na potrzebę kształcenia projektantów i wykonawców złożonych obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych. W trakcie studiów rozwiniesz umiejętności modelowania, identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów projektowych i technicznych.Poznasz najnowocześniejsze rozwiązania hydrotechniczne i będziesz miał możliwość odbycia stażu/praktyki zawodowej na inwestycjach budowlanych prowadzonych przez firmę DORACO, np. w portach w Gdańsku i Gdyni.