Mechanika i budowa maszyn | Politechnika Gdańska

Treść strony

Mechanika i budowa maszyn

WIMiO

Mechanika i budowa maszyn to kierunek studiów dla osób chcących tworzyć i efektywnie wykorzystywać nowe technologie, systemy produkcyjne, konstrukcje i urządzenia.

Fundamentem studiów jest podstawowa wiedza techniczna ukierunkowana na Mechanikę i budowę maszyn. W tym zakresie prezentowana jest niezbędna wiedza z: mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania metod wytwarzania i systemów produkcyjnych.

Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Wykorzystanie wiedzy technicznej w połączeniu z wiedzą ekonomiczną, ułatwia kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. W ramach studiów rozwijane są umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem do rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych.

Umiejętności i wiedzę praktyczną można rozwinąć w nowoczesnych dobrze wyposażonych laboratoriach jak i na praktykach organizowanych przy współpracy z przedsiębiorstwami z otoczenia gospodarczego. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Argumenty za:

  • wszechstronne wykształcenie (dobór materiałów, konstruowanie maszyn, obsługa urządzeń mechanicznych i systemów sterowania) na wysokim poziomie naukowym,
  • mała podaż absolwentów z zakresu inżynierii mechanicznej to większe szanse na dobrze płatną pracę,
  • elitarny charakter studiów wielu prezesów i właścicieli największych firm w Polsce północnej to absolwenci tego kierunku.

Perspektywy zatrudnienia:

  • firmy z zakresu wytwarzania elementów maszyn i produkcji konstrukcji stalowych, np. produkcja i serwis,
  • systemów hydrauliki siłowej, chłodnictwa, klimatyzacji wentylacji, branży „automotive”, stocznie, rafinerie,
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe wykorzystujące urządzenia mechaniczne, np. firmy transportowe, przemysłu spożywczego, firmy serwisowe, handlowe i remontowe,
  • biura konstrukcyjne oraz ośrodki badawczo – rozwojowe,
  • jednostki akredytacyjne i atestacyjne, administracja publiczna,
  • duża liczba absolwentów kierunku zakłada własne firmy z zakresu innowacyjnych technologii.