Oceanotechnika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Oceanotechnika

OiO

Oceanotechnika to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową statków od najmniejszych jachtów po największe jednostki pływające oraz obiekty górnictwa morskiego. Studia łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

Program na Kierunku Oceanotechnika skonstruowaliśmy zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi, dzięki temu w toku studiów poznasz zasady budowy dużych i małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej, a także zagadnienia technologii remontów tych obiektów. Dowiesz się również, na czym polega obsługa platform wiertniczych, kutrów rybackich, superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Nie zabraknie też omówienia eksploracji zasobów mórz i oceanów oraz zarządzania projektami. Pierwsze trzy semestry poświęcone będą zagadnieniom ogólnym, technicznym, kolejne — zależnie od wybranej specjalności. Wśród nich znajdziesz budowę okrętów i jachtów, siłownie i urządzenia oceanotechniczne oraz inżynierię morskich zasobów naturalnych.

Argumenty za:

  • bliskość zakładów przemysłu morskiego a więc dobra perspektywa praktyk i pracy zawodowej
  • szeroki zakres pozyskiwanej wiedzy technicznej, przydatnej także w innych gałęziach przemysłu
  • nowoczesne laboratoria (w tym basen modelowy)

Perspektywy zatrudnienia:

  • stocznie produkcyjne i remontowe
  • biura projektowo – konstrukcyjne przemysłu okrętowego
  • służby techniczne przedsiębiorstw armatorskich
  • towarzystwa klasyfikacyjne
  • przedsiębiorstwa pozyskiwania ropy i gazu ze złóż morskich
  • placówki naukowo – badawcze przemysłu okrętowego