HARMONOGRAM WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

REKTORA PG 2019

26 IV 2019 r.

(piątek)

- ogłoszenie na Uczelni wyborów uzupełniających Rektora PG   

 

16 V 2019 r.

(czwartek)

- zgłaszanie kandydatów na Rektora PG

(w godz. 10.00-12.15 w sali kolegialnej (nr 272) w Gmachu Głównym PG zgodnie z Komunikatem UKW nr 1/2019)

 

- ogłoszenie wstępnej listy kandydatów na Rektora PG

 

21 V 2019 r.

(wtorek)

- ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na Rektora PG (co najmniej 7 dni przed wyborami)

 

29 V 2019 r.

(środa)

- zebranie informacyjne z kandydatami na Rektora PG

(godz. 11.15 w Auli PG)

 

3 VI 2019 r.

(poniedziałek)

- wybory Rektora PG

(godz. 12.15 w Auli PG)