3 czerwca 2019 r.

Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru Rektora Politechniki Gdańskiej na uzupełnienie kadencji 2016-2020, tj. do 31 sierpnia 2020 r.

Rektorem został prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG

Wyniki wyborów Rektora PG