Uczelniana Komisja Wyborcza

  1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, przewodniczący  (WOiO)  
  2. prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała  (WCh)
  3. dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG  (WILiŚ)
  4. dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG  (WETI)
  5. radca prawny Wojciech Łabiak (DRP)
  6. Tomasz Słowik (SSPG)
  7. mgr inż. Filip Kaźmierczak (SDPG)