Uczelniana Komisja Wyborcza

  1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, przewodniczący  (WOiO)  
  2. prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała  (WCh)
  3. dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG  (WILiŚ)
  4. dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG  (WETI)
  5. radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło (DRP)
  6. inż. Marta Rutkowska  (SSPG)
  7. mgr inż. Maciej Jasiński  (SDPG)