Uchwały Senatu PG

Uchwała Senatu PG nr 404/2020/XXIV z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej.

Uchwała Senatu PG nr 383/2019/XXIV z 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024.

Uchwała Senatu PG nr 382/2019/XXIV z 20 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych i powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024 na Politechnice Gdańskiej.

Uchwała Senatu PG nr 441/2020/XXIV z 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej

Uchwała Senatu PG nr 447/2020/XXIV z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału mandatów w wybieralnej części rad dyscyplin/dziedzin naukowych

Uchwała Senatu PG nr  448/2020/XXIX  z  22 kwietnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 441/2020/XXIV z 30 marca 2020 r.

Uchwała Senatu PG nr 15/2020/XXV z 30 września 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej.

Uchwała Senatu PG nr 53/2020/XXV z 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej

Uchwała Senatu PG nr 82/2021/XXV z 10 lutego 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej.

Uchwała Senatu PG nr 85/2021/XXV z 10 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia rad dyscyplin naukowych na okres od dnia 10 lutego 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz ich liczebności