Przejdź do witryny WKW na Wydziale Oceanotechniki i Oceanotechniki: 
https://oio.pg.edu.pl/wybory-kadencja-2020-2024