Wyniki wyborów

Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru Rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2020-2024.

Rektorem został prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Wyniki wyborów Rektora PG