HYDROSTRATEG I – spotkanie informacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

HYDROSTRATEG I – spotkanie informacyjne

26 July 2022 10:00 - 13:35

Kategoria: Nauka

Typ: Szkolenie

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny.

Szkolenie poprowadzą eksperci NCBR.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Kontakt w sprawie szkolenia: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl, do dnia 25.07.2022 r. do godz. 12:00.