NUTRITECH I – spotkanie informacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

NUTRITECH I – spotkanie informacyjne

7 July 2022 10:00 - 13:35

Kategoria: Nauka

Typ: Szkolenie

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny.

Spotkanie poprowadzą eksperci NCBR.

Do konkursu mogą przystąpić :

  • przedsiębiorstwa - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo 
  • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo 
  • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Organizator: NCBR

Kontakt w sprawie szkolenia: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl, do dnia 06.07.2022 r. do godz. 12:00.