IV Pomorska Konferencja Open Science | Politechnika Gdańska

Wydarzenia

IV Pomorska Konferencja Open Science

14-04-2021 - 16-04-2021 00:00 - 23:59

Kategoria: Nauka

Typ: Konferencja

Konferencja naukowa online, podczas której zostaną zaprezentowane doświadczenia polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych.

W dn. 14–16.04.2021 r. odbędzie się IV edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, której tematem przewodnim będzie udostępnianie danych badawczych. Wydarzenie (w formie online) jest skierowane zarówno do naukowców udostępniających swoje dane, jak i wszystkich zaangażowanych w procesy zarządzania danymi badawczymi.

Celem konferencji jest zebranie oraz prezentacja doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych. W szczególności zaprezentowane zostaną doświadczenia uczelni realizujących projekt MOST DANYCH – Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie projekt realizowany jest zarówno przez zespoły bibliotekarzy i informatyków tworzących narzędzia do udostępniania danych – repozytorium danych, jak i naukowców udostępniających wyniki swoich badań w postaci Otwartych Danych Badawczych (Open Research Data).

Udział w konferencji jest bezpłatny, niezbędna jest natomiast wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji https://event.mostwiedzy.pl/event/1/.