Materiały wydawnicze należy składać w Wydawnictwie PG w jednym egzemplarzu (dydaktyczne) lub w dwóch egzemplarzach (naukowe), w postaci jednostronnego, nieoprawionego wydruku w teczce, wraz z zapisem na nośniku CD (edytor − Word for Windows). instrukcja_wydawnicza