Nowości wydawnicze

Przejdź do: Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

mechanika    

Wybrane problemy mechaniki układów prętowych. Zbiór zadań

Konopińska-Zmysłowska Violetta,  Oziębło Magdalena,  Pestka Anna,  Tomaszewska Agnieszka

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla studentek i studentów kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Może rów­nież, jako materiał uzupełniający, okazać się pomocna studentom kierun ...

         

elektrotechnika    

Zaawansowane algorytmy sterowania i optymalizacji w biologicznej oczyszczalni ścieków typu wsadowego, Seria Monografie nr 169

Piotrowski Robert

Ścieki są jednym z wielu rodzajów zanieczyszczeń produkowanych przez człowieka. Zagadnienia związane z procesami ich oczyszczania zainspirowały przygotowanie niniejszej monografii. Zaproponowano w niej nowoczesne struktury i algorytmy sterowania oraz opt ...

         

inżynieria sanitarna    

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

Zaborowska Ewa

Przedmiotem niniejszej książki są zasady projektowania wodnych pośrednich węzłów ciepłowniczych. Inne typy węzłów przedstawiono w celu usystematyzowania omawianych zagadnień oraz porównania schematów ideowych.

W pracy omówio ...

         

materiałoznawstwo    

Ziarna i mikroziarna diamentowe

Bakoń Andrzej,  Barylski Adam

Spośród znanych materiałów diament charakteryzuje się najwyższą twardością, odpornością na ścieranie i przewodnictwem cieplnym, a także unikatowymi właściwościami optycznymi. Szacuje się, że ok. 75% masy istniejących obecnie diamentów jest ...