informatyka    

Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające. Projektowanie metodą okien. Seria monografie nr 151

Blok Marek

Niniejsza monografia jest poświęcona problematyce projektowania cyfrowych filtrów ułamkowoopóźniających typu FIR o bardzo dużej dokładności. W takim kontekście klasyczna metoda okien może się wydawać nieodpowiednim wyborem, dlatego najważniejszym c...