Books by Borowiec Arkadiusz

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

ekonomia i zarządzanie    

Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego

Borowiec Arkadiusz
Trzaskowska Anna Maria

Organizacja oparta na wiedzy jest związana z koncepcją zarządzania wiedzą, która nieodłącznie wiąże się z nowoczesnymi modelami zarządzania. Najważniejszym zasobem takiej organizacji jest wiedza, czyli kapitał intelektualny każdego z pracowników. W...