mechanika    

Sprężarki chłodnicze

Białas Mieczysław
Cantek Leszek

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=17376&from=pubindex&dirids=18&lp=43