chemia    

Selected topics in general and inorganic chemistry

Chojnacki Jarosław
Dołęga Anna
Dręczewski Bogusław

Skrypt jest przeznaczony dla studentów interdyscyplinarnego kierunku Environmental protection and management, w programie którego znajdują się zagadnienia m.in. z zakresu nauk: chemicznych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, a także prawnych aspektów o...