matematyka    

Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej

Bednarczyk Mirosław
Beger Danuta
Dąbrowicz-Tlałka Anita
Dymkowska Jolanta
Grąziewicz Wojciech
Kujawska Katarzyna
Nowicka Krystyna
Paszek Gerard
Skoblik-Paszek Irena
Suchecka Małgorzata
Wikieł Barbara
Wojciechowski Remigiusz
Żurek Dorota

Publikacja jest skierowana do tych, którzy chcą się nauczyć matematyki. Skoro czytać uczymy się czytając, pisać – pisząc, to liczyć można się nauczyć tylko przez liczenie. Potrzeba do tego przede wszystkim chęci, nieco wyobraźni i wiary we własne mo...

         

matematyka    

Rachunek całkowy w zadaniach

Beger Danuta
Dymkowska Jolanta

Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dla studentów zarówno w ćwiczeniu umiejętności całkowania, jak i w samodzielnym zgłębianiu tej tematyki. Książka, która przekazujemy do rak czytelników, zawiera około tysiąca rozwiązanych ćwiczeń ora...

         

matematyka    

Rachunek różniczkowy w zadaniach

Beger Danuta
Dymkowska Jolanta

Podręcznik ,,Rachunek różniczkowy w zadaniach” został napisany jako pomoc w poznawaniu podstaw rachunku różniczkowego i ćwiczeniu umiejętności rozwiązywania zadań.

Skrypt ma stanowić pomoc i uzupełnienie w nauce rachunku różniczkowego...