Books by Gajewska Magdalena

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

Inżynieria środowiska    

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

Gajewska Magdalena
Rayss Joanna
Szpakowski Wojciech
Wojciechowska Ewa
Wróblewska Dominika

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy):
Magdalena GajewskaJoanna RayssWojciech SzpakowskiEwa Wojciechowska, Dominika Wróblewska

 

W ostatnich latach problematy...

         

Inżynieria środowiska    

Wpływ składu chemicznego ścieków i odcieków na specjację, konwersje i usuwanie azotu w oczyszczalniach hydrofitowych. Seria monografie nr 136

Gajewska Magdalena

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorki – Magdalena Gajewska

 

W pracy przedstawiono wyniki badań konwersji i usuwania związków azotu w złożach trzcinowych pracujących w wielostopniowych systemach hydro...