ekonomia i zarządzanie    

Wieloaspektowe wymiary doskonalenia

Bachanek Konrad Henryk
Banaś Robert
Bartusik Katarzyna
Bochniak Adam
Chmielarz Anna
Dudziak Agnieszka
Formela Joanna
Geisler Aleksander
Goczkowska Ewa
Grunwald Dominika
Jakusik Ewa
Kieszek Piotr
Kocenko Paulina
Kuna-Broniowska Izabela
Puzio Ewa
Smulski Miłosz
Stoma Monika
Styk Katarzyna
Szczesna Edyta
Szczupakowski Jakub
Szutowicz Daria
Walas-Trębacz Jolanta
Waligóra Łucja
Woźniak Łukasz

Niniejsza monografia jest wynikiem prac przedstawicieli wielu jednostek naukowych w kraju, a także studentów, doktorantów i przedstawicieli świata biznesu.

Zaprezentowano w niej wielowymiarowe ujęcie tematyki doskonalenia podmiotów gospoda...