ekonomia i zarządzanie    

Meandry zarządzania

Dzienisz Waldemar
Forkiewicz Marcin
Grzesiak Marzena
Kutrzeba Franciszek
Orłowski Aleksander
Rakowski Tomasz J.
Sekuła Alicja
Tomczak Zbigniew
Tubielewicz Katarzyna

         

ekonomia i zarządzanie    

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015

Grzesiak Marzena

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) - Marzena Grzesiak

 

Podstawowym celem niniejszej książki jest przybliżenie tematyki modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzia info...