Books by Jaworska-Szulc Beata

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

Inżynieria środowiska    

Formowanie się zasobów wód podziemnych w młodoglacjalnym, wielopoziomowym systemie wodonośnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Seria monografie nr 152

Jaworska-Szulc Beata

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) – Beata Jaworska-Szulc

 

Formowanie się zasobów wód podziemnych w wielowarstwowych systemach wodonośnych jest bardzo złożonym zagadnieniem. O...

         

Inżynieria środowiska    

Gdański system wodonośny

Jaworska-Szulc Beata
Kozerski Bohdan
Piekarek-Jankowska Halina
Pruszkowska Małgorzata
Przewłócka Maria

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Bohdan Kozerski, Beata Jaworska-Szulc, Halina Piekarek-Jankowska, Małgorzata Pruszkowska, Maria Przewłócka

 

Prace nad poznaniem hydro...