elektrotechnika    

Contactless electrical energy transfer system via magnetically coupled air coils

Judek Sławomir
Karwowski Krzysztof

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in GUT's bookstore.

profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Sławomir Judek, Krzysztof Karwowski
view profile (MOST of Knowledge) – Sławomir JudekKr...

         

elektrotechnika    

Energetyka transportu zelektryfikowanego. Poradnik inżyniera

Bartłomiejczyk Mikołaj
Jarzębowicz Leszek
Judek Sławomir
Karkosińska-Brzozowska Natalia
Karwowski Krzysztof
Mizan Mirosław
Skibicki Jacek
Wilk Andrzej

         

elektrotechnika    

Metrologia w transporcie. Laboratorium

Judek Sławomir
Skibicki Jacek

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) - Sławomr Judek, Jacek Skibicki

 

Skrypt „Metrologia w transporcie. Laboratorium” wydany przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, zawier...