elektrotechnika    

Obliczanie wartości prądów w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych. Seria monografie nr 162

Klucznik Jacek

Profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Jacek Klucznik
Monografię można pobrać nieodpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

Książka dotyczy bardzo ważnego aspektu projektowania, eksploatacji i modernizacji napowietrznych linii elektroenerge...