transport    

Drogi szynowe

Grulkowski Sławomir
Kędra Zbigniew
Koc Władysław
Nowakowski Mirosław J.

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Sławomir Grulkowski, Zbigniew Kędra, Mirosław J. Nowakowski, Władysław Koc

 

         

inżynieria drogowa    

Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych

Chrostowski Piotr
Koc Władysław
Specht Cezary

profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy):
Władysław Koc, Cezary Specht, Piotr Chrostowski

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej

 

Niniejsza monografia zawiera szczegółowy opis aktywnych sieci geodezyjnych GNSS oraz mode...