Books by Kordalski Wiesław

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

elektronika    

Time- and Frequency-Domain Quasi-2D Small-Signal MOSFET Models

Kordalski Wiesław
Stefański Tomasz
Trofimowicz Damian

W książce przedstawiono nowe podejście do modelowania małosygnałowej pracy tranzystora MOS. Jego rezultatem są opracowania dwóch quasi-dwuwymiarowych, nie-quasi-statycznych, czterokońcówkowych modeli małosygnałowych MOSFET-a w dziedzinie czasu i cz...