Books by Kosmowski Kazimierz T.

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

bezpieczeństwo i niezawodność    

Functional safety and reliability analysis methodology for hazardous industrial plants. Applicable to functional safety management in life cycle in the process industry sector and nuclear power plants

Kosmowski Kazimierz T.

This monograph is devoted to current problems and methods of the functional safety and reliability analyses of the programmable control and protection systems for industrial hazardous plants. The results of these analyses are useful in the process of safety mana...

         

bezpieczeństwo i niezawodność    

Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego

Kosmowski Kazimierz T.

Książka Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczy aktualnych zagadnień projektowania systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem analizy i oceny ryzyka w kontekście zidentyfikowanych zagrożeń, jakie występują w obiektach technicznych i i...